Image
Zajmuję się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Świadczę swoje usługi w Czyżowicach na terenie województwa śląskiego.